Hišni red

HIŠNI RED ZASEBNE NAMESTITVE

Da bi Vam zagotovili ugodno bivanje in preprečili morebitne nesporazume, Vas prosimo, da
se seznanite s hišnim redom. S potrditvijo rezervacije potrjujete, da ste seznanjeni s hišnim
redom in da ga boste v celoti upoštevali. Kršenje hišnega reda je lahko vzrok odpovedi
rezervacije ter plačila polne cene bivanja ne glede na predčasen odhod.

– Da bi gostitelj lahko prijavil bivanje gostov v lastni namestitveni enoti, morajo gosti
predati osebne dokumente vseh gostov zaradi prijave (potni list ali osebno izkaznico)
in plačati ostanek zneska za najem namestitvene enote. Osebne dokumente gostitelj
lahko obdrži le v času potrebnemu za opravljanje prijave gosta.
– Obračun in plačilo namestitve se opravi najkasneje ob prihodu
– Kajenje v notranjosti prostorov ni dovoljeno
– Prostori, v katerih se ne uporablja obutev so ustrezno označeni
– Gostitelj Vam je na razpolago tekom Vašega bivanja za vse informacije in pomoč, ki
jo potrebujete (+00386 31 784 881). Predlagamo Vam, da morebitne pripombe glede
kvalitete namestitvene enote takoj sporočite gostitelju.
– Gosti so odgovorni za red in čistočo namestitvene enote ter so jo dolžni vzdrževati.
Gostitelj ni dolžan čistiti in pospravljati namestitvene enote v času bivanja gosta,
kakor tudi ne odnašati smeti iz namestitvenih enot.
– Gostitelj Vam bo zamenjal posteljnino vsakih 7 dni. Gostitelj ima obvezo gostom
zagotoviti brisače in toaletni papir.
– Gostitelj nima obveznosti in ni odgovoren za organizacijo prostega časa in animacijo
gosta.
– Gosti so dolžni sami skrbeti za svoje stvari in dragocenosti, ki jih pustijo v
namestitveni enoti. Gostitelj ne odgovarja za eventualno izgubo stvari. Ko odhajate iz
namestitvene enote, obvezno zaprite okna in zaklenite vrata.
– Gostitelj nima pravice v odsotnosti gosta vstopiti v najeto namestitveno enoto.
Izjemo predstavljajo posebne okoliščine, zaradi katerih je vanjo ne obhodno
potrebno vstopiti, da bi preprečili škodo ali nevarnost. O svojem vstopu je gostitelj
dolžan obvestiti goste ob prvem naslednjem kontaktu. V primeru opravičenega suma
gostitelja, da je bila povzročena škoda, so gosti zavezani gostitelju omogočiti vstop v
namestitveno enoto, da bi preveril stanje.

– Hišne ljubljenčke lahko gosti pripeljejo v namestitveno enoto le z dovoljenjem
gostitelja. Hišnih ljubljenčkov ni dovoljeno pripeljati s seboj brez
predhodne najave ob rezervaciji. V nasprotnem primeru ima gostitelj namestitvene
enote pravico, da odpove rezervacijo namestitvene enote. Gost je
dolžan skrbeti, da hišni ljubljenček ne skače po pohištvu in ne dela škode, ter mora
takoj očisti njegove iztrebke v apartmaju, dvorišču ali hiši, v njeni neposredni bližini.
Če je vnaprej dogovorjeno, da se hišni ljubljenček lahko nahaja le zunaj namestitvene
enote, potem je strogo prepovedano dovoliti hišnemu ljubljenčku vstop v rezervirano
namestitveno enoto.
– Strogo prepovedano je vnašati v namestitveno enoto orožje, lahko gorljive in
eksplozivne snovi in snovi z močnim ali neugodnim vonjem ter kakršnekoli naprave
za pripravo hrane (električni prenosni štedilnik-kuhalnik in podobno) ali druge
električne aparate (ventilator in podobno) brez dovoljenja gostitelja.
– Prosimo Vas, da skrbite za najeto namestitveno enoto in skrbno ravnate s pohištvom
in opremo v notranjosti in zunaj objekta. Ni dovoljeno premeščati pohištva med
prostori, ter odnašati notranjo opremo v druge namestitvene enote, izven objekta.
– Uporaba opreme in naprav, ki niso sestavni del ponudbe namestitvene enote (žar,
garaža in podobno), je dovoljena le s soglasjem gostitelja.
– Obvezno zaprite senčnike, izključite razsvetljavo, električne aparate, plinske
instalacije in zaprite pipe, ko odhajate iz namestitvene enote. Prav tako je
prepovedano metanje odpadkov v WC školjke, umivalnike in druga mesta, ki niso za
to predvidena, ter odlaganje na dvorišču ali v neposredni bližini hiše.
– V notranjost in zunanjost namestitvene enote je strogo prepovedan vstop osebam, ki
niso uporabniki te enote. V kolikor bodo v namestitveni enoti osebe, ki niso
registrirane ali niso najavljene tekom rezervacije, ima gostitelj pravico
odpovedati namestitev vsem gostom.
– Gost, ki namerno ali nehote povzroči okvaro ali škodo na premoženju, bo moral
gostitelju povrniti polni znesek nastale škode. Gostitelj lahko od gosta zahteva
varščino za vsako rezervirano namestitveno enoto. Gost plača varščino na dan
prihoda v rezervirani namestitveni enoti. Varščina se vrne gostu v celoti na dan
odhoda, v kolikor zapusti namestitveno enoto v istem stanju, kot je bila na dan
prihoda. Informacije o višini varščine in možnih načinih plačila gost lahko preveri v
ceniku za namestitveno enoto in v voucherju.
– V kolikor gost na dan prihoda ne more priti v rezervirano namestitveno enoto do
20:00 ure, mora predhodno poklicati gostitelja objekta in najaviti kasnejši
prihod. V nasprotnem se lahko zgodi, da gostitelj domneva, da gostje ne bodo prišli in
sprejme v to namestitveno enoto druge goste.
– Na dan odhoda morate zapustiti namestitveno enoto do 11:00 ure, da bi jo lahko
očistili in pripravili za druge goste, ki prihajajo za Vami in imajo pravico prihoda ob
15:00 uri. Namestitveno enoto, ki ste najeli morate zapustiti v takšnem stanju,
kakršna je bila ob Vašem prihodu – urejeno in nepoškodovano.
– Od 22:00 ure do 8:00 ure je čas nočnega miru. Zaradi tega ne motite gostitelja in
njegovih sosedov, kakor tudi drugih gostov v objektu.
– Gostom, ki ne spoštujejo hišnega reda in motijo mir, se namestitev lahko odpove. V
primeru odpovedi namestitve s strani gostitelja zaradi kršenja pravil
hišnega reda, se gostu plačani znesek ne povrne, ne glede na skrajšano bivanje.
– S pričetkom uporabe namestitvene enote se smatra, da je gost seznanjen s hišnim
redom in da pristaja na obveznosti in pogoje, ki so tu navedeni. Vse spore, ki ne bodo
sporazumno rešeni z gostiteljem, bo reševala policija. Reklamacije bomo obravnavali le, če bodo prijavljene v času bivanja.
Naknadnih reklamacij ne upoštevamo.